NYHETSARKIVET
17 dec 2010 12:31
Regeringen lägger ner rådet för IT-politiska frågor
Regeringen ersätter nu sitt råd för IT-politiska frågor med en intern statssekreterargrupp som ska förstärka styrningen och samordningen av IT-politiken i syfte att samordna arbetet för en Digital Agenda i Sverige.

Ordförande för statssekreterargruppen är IT-ministerns statssekreterare Marita Ljung. I statssekreterargruppens ansvar kommer att ingå att överta arbetet med att samordna Regeringskansliets arbete med e-förvaltning, i samband med att ansvaret för e-förvaltningsfrågorna flyttats från Finansdepartementet till Näringsdepartementet.

I det råd för IT-politiska frågor som regeringen nu lägger ner ingick: Caroline Andersson, Bosse Svensson, Bo Dahlbom, Helena Ervenius, Anne-Marie Fransson, Patrik Fältström, Lars Hultkrantz, Kristina Höök, Eva Lindqvist, Nicklas Lundblad, Ingrid Udén Mogensen, Ann-Marie Nilsson, Jan Rosén, Pär Ström och Roger Wallis.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561