NYHETSARKIVET
11 maj 2011 12:41
Monica Green (S) tar upp kampen mot Anna-Karin Hatt
Socialdemokraternas Désirée Liljevall har gjort sin sista dag i Riksdagens trafikutskott där hon har varit partiets företrädare i frågor som rör telekombranschen. Monica Green blir ny vice gruppledare (S) i trafikutskottet med ansvar för IT-frågor, och därmed den som ska utmana IT- och regionminister Anna-Karin Hatt (C).

– Désirée slutar i trafikutskottet och släpper de frågorna helt. Jag kommer att ansvara för frågor som rör IT, telekom, bredband och allt inom lagen om elektronisk kommunikation, säger Monica Green till Telekomnyheterna.

TN: Vad blir de viktigaste frågorna för dig?

– Hur tjänster ska kunna levereras så bra som möjligt för både branschen och konsumenterna och samtidigt leverera tillväxt. Utbyggnad av och hastighet på bredband är ganska bra men vi måste se till att det blir ännu bättre och vi måste få in tjänsterna mer inom framför allt vård och skola, säger hon.

Monica Green återkommer nu till politiken på IT-området efter fem år i finansutskottet. Tidigare har hon bland annat varit vice ordförande i PTS och blev 2006 utsedd till Sveriges bästa IT-politiker av IT-företagen. Désirée Liljevall gjorde officiellt sin sista dag i trafikutskottet i onsdags då ärendet klubbades igenom i riksdagen. Dagen till ära pratar hon dock på en nationell konferens om IT-säkerhet.

– Jag kommer i fortsättningen att ha min bas i utrikesutskottet och ansvara för globalisering och handelspolitik. Det finns definitivt stora paralleller att dra mellan dessa frågor och IT. IT är trots allt världsomspännande och knyter samman länder och folk, säger Désirée Liljevall till Telekomnyheterna.

– Mitt intresse för IT svalnar inte på något sätt bara för att jag har bytt utskott. Redan nu planerar jag att lämna in en hel drös motioner i höst. Och min grand finale som IT-politiskt talesperson blir först nästa onsdag när jag deltar i den stora riksdagsdebatten kring LEK och IT-frågor.

TN: Vad ser du som din största framgång som IT-talesperson?

– Varje gång IT lyfts högt upp på den politiska dagordningen är en framgång för en IT-intresserad politiker, säger Désirée Liljevall.
TIPSA EN VÄN
Mats Sjödin
chefredaktör Telekomnyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561