NYHETSARKIVET
18 maj 2017 12:07
Telenor/Tele2: Statligt 700 MHz-nät bryter mot EU:s statsstödsregler
Förslaget om ett nytt statligt 700 MHz-nät för blåljusmyndigheter och militären strider mot EU:s statsstödsregler och Konkurrenslagens förbud mot konkurrenssnedvridande säljverksamhet. Det visar en rapport från advokatfirman Vinge, som har tagits fram på uppdrag av Telenor och Tele2.

Bland annat vänder man sig mot förslaget om att det nya nätet skulle sälja överkapacitet till andra operatörer.

"Att utan kostnad tilldela en operatör ett frekvensutrymme inom vilket denne upplåter överkapacitet till andra operatörer skulle med största säkerhet i denna del anses utgöra en statlig stödåtgärd i den betydelse som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget", skriver Vinge som också påpekar att det sannolikt även skulle anses strida mot Konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Vidare pekar man på att användarkretsen för ett nytt statligt nät inte får utökas och omfatta betydande andel användare som tidigare nyttjat kommersiella nät då även detta bryter mot EUF-fördraget och Konkurrenslagen.

Vidare skriver man att:

"Eftersom avsikten förefaller vara att operatören ska tillhandahålla användarkretsen all typ av kommunikation, såväl verksamhetskritisk som ej verksamhetskritisk, förefaller det rimligt att utgå från att även kommunikation som inte används för en verksamhet som typiskt tillhör de offentliga myndigheternas prerogativ omfattas och att det i denna del således rör sig om ekonomisk verksamhet."

Detta skulle enligt Vinge inte godkännas av EU-kommissionen då det inte är förenligt med den inre marknaden.

– Värt att nämna är även att PTS slog ned på nästan precis samma punkter, men utgick från ett annat regelverk i sin bedömning, säger Aron Samuelsson, presschef på Telenor, till Telekomnyheterna.

Vill du läsa hela rapporten så skicka ett mejl till info@telekomnyheterna.se (endast för prenumeranter).
TIPSA EN VÄN
Mats Sjödin
chefredaktör Telekomnyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561