NYHETSARKIVET
19 maj 2017 11:57
Digitaliseringsrådets kansli igång, räknar med chef innan sommaren
Redan den 3 april i år drog man på Post- och telestyrelsen igång det kansli för digitaliseringsrådet, som man har fått i uppdrag av regeringen att starta och driva. För närvarande består kansliet av tre inlånade personer som sköter arbetet under uppstartsskedet. Dessa tre är Nils Hertzberg, som till vardags är chef för Bredbandsforum, Jörgen Ahlström även han anställd av PTS, men som närmast kommer från ett uppdrag på Finansdepartementet dit han har varit utlånad, samt Anders Hector som har lånats in från Näringsdepartementet.

Enligt Catarina Wretman, ställföreträdande generaldirektör och stabschef på PTS, hoppas man vara klar med rekryteringen av en permanent chef för kansliet innan semestrarna.

– Sista ansökningsdag för tjänsten var i söndags och det är många bra sökande både internt från PTS och externt, och vi vill gärna vara klara med rekryteringsprocessen innan semestern, säger Catarina Wretman till Telekomnyheterna.
TIPSA EN VÄN
Mats Sjödin
chefredaktör Telekomnyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561