NYHETSARKIVET
3 aug 2017 14:35
Bredband2 redovisar kraftigt förbättrat resultat under Q2
Operatören Bredband2 förbättrade sitt rörelseresultat, ebit, med 40 procent under årets andra kvartal, jämfört med motsvarande period förra året. Det framgår av operatörens kvartalsrapport för det andra kvartalet i år.

Rörelseresultatet ökade till 9,1 miljoner kr (6,5 miljoner kr) samtidigt som omsättningen ökade till 128,9 miljoner kr (109,2 miljoner kr).

"Vi har under andra kvartalet fokuserat på ökad lönsamhet genom bättre marginaler efter en lång tid som präglats av hög tillväxt och ett högt kundintag. Vi har genomfört en del prisjusteringar
på tjänster som vi bedömer kommer att ge tydligt positiva effekter på resultatet under tredje kvartalet. Samtidigt ser vi allt tydligare att synergieffekterna får större genomslag i takt med
att omsättningen ökar och kostnaderna minskar i relation till intäkterna, vilket naturligtvis förbättrar rörelsemarginalen. Trots arbetet med att stärka marginalerna genom en högre prisbild, som naturligen även leder till ett i vart fall tillfälligt minskat kundintag och en viss ökning av förlorade kunder, har vi lyckats bibehålla ett positivt kundintag. Vi bedömer att vi framöver återigen kan öka kundintaget ytterligare genom bra
marknadsaktiviteter", skriver Bredband2:s vd Daniel Krook i sitt vd-ord.
TIPSA EN VÄN
Mats Sjödin
chefredaktör Telekomnyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561