NYHETSARKIVET
3 aug 2017 14:36
Här är 3 Sveriges siffror ur Hutchison-rapporten
Här är en del av de nyckeltal som CK Hutchison Holding Limited presenterar i sin halvårsrapport kring 3 Sveriges verksamhet. Siffrorna avser det första halvåret i år och motsvarande tal för det första halvåret förra året redovisas inom parentes.

Hutchison konstaterar att ebitda-resultatet ökat med 10 procent och ebit-resultatet med 11 procent, något som förklaras av lägre operativa kostnader under det första halvåret i år, jämfört med motsvarande period förra året, så resultatet påverkades av kostnader i samband med personalneddragningar.

Totala intäkter (Mkr): 3 646 (3 569)
::Tjänsteintäkter (Mkr): 2 446 (2 390)
::Handset-intäkter (Mkr): 1 070 (1 038)
::Övriga intäkter (Mkr): 130 (141)
Tjänstemarginal (Mkr): 2 099 (2 044)
::Tjänstemarginal (%): 86 (86)
Operativa kostnader (Mkr): -660 (-712)
::Opex som procent av tjänsteintäkter (%): 31 (35)
Ebitda-resultat (Mkr): 1 123 (1 021)
Ebitda-marginal (%): 44 (40)
Avskrivningar och nedskrivningar (Mkr): -319 (-295)
Ebit-resultat (Mkr): 804 (726)
Ebit-marginal (%): 22 (20)
Capex (Mkr): -337 (-458)
Ebitda förutom Capex (Mkr): 786 (563)

Registrerad kundbas (tusental kunder): 2 036 (2 081)
Aktiv kundbas (tusental kunder): 1 955 (1 998)
Andel aktiva kontraktskunder (%): 87 (90)
Andel tjänsteintäkter från kontraktskunder (%): 93 (94)
Genomsnittlig månatlig churn för kontraktskunder (%): 1,9 (1,6)
Andel aktiva kunder i kundbasen (%): 96 (96)
TIPSA EN VÄN
Mats Sjödin
chefredaktör Telekomnyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561