NYHETSARKIVET
12 okt 2017 12:16
Nya datalagringslagen föreslås träda i kraft 1 december 2018
Den 1 december nästa år föreslås den största delen av den nya datalagringslagen träda i kraft. Det enda som kommer att införas senare är kravet att operatörerna alltid ska kunna identifiera abonnenten vid internetåtkomst. Det förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att

• Lagringsskyldigheten begränsas, till exempel undantas all kommunikation inom det fasta nätet.

• Lagringstiderna differentieras från dagens sex månader till två, sex respektive tio månader. Lokaliseringsuppgifter, till exempel var en mobiltelefon har befunnit sig vid tiden för ett samtal, ska lagras i två månader. För abonnemangsuppgifter vid internetåtkomst, vilket utredningen menar inte omfattas av domen, förlängs tiden till tio månader. Med hjälp av den här typen av uppgifter kan till exempel polisen få svar på vem som har ett visst IP-nummer. Övriga uppgifter, till exempel vem som har pratat med vem i telefon, ska lagras i sex månader.

• Uppgifterna ska endast få lagras i Sverige vilket bland annat skapar bättre förutsättningar för en effektiv tillsyn.

• Det införs krav på prövning av en utomstående myndighet (åklagare) innan de brottsbekämpande myndigheterna får tillgång till lagrade uppgifter i underrättelseverksamhet.

• Uppgifter som gör det möjligt att identifiera abonnenter ska alltid lagras i samband med internetåtkomst. Detta ska ske oavsett vilken teknik som teleoperatörerna använder.

Här kan du ladda hem utredningen om den nya lagen: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/10/sou-201775/
TIPSA EN VÄN
Mats Sjödin
chefredaktör Telekomnyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561