NYHETSARKIVET
12 okt 2017 13:16
Extra: Regeringen tillsätter utredning för frekvensanvändning till år 2047
Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå hur frekvensanvändningen ska planeras under åren 2027-2047. Det skriver man i ett pressmeddelande.

Avsikten med utredningen är att Sverige ska kunna behålla sin ställning som ledande på områdena IT, bredband och trådlös kommunikation. Mobiltelefoni och mobilt bredband spelar, enligt regeringen, redan en dag en mycket stor roll för samhällets funktion.

"För att förverkliga regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige krävs det att radiofrekvenser utnyttjas så effektivt som möjligt. Frekvenserna behövs för att utveckla 5G och skapa nya möjligheter för till exempel självkörande bilar och sakernas internet", säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i en kommentar.

I uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna för tilldelning av frekvenser till samhällsviktiga aktörer och nationella säkerhetsändamål. Utredaren ska föreslå författningsändringar för att tillgodose dessa intressen.

Utredaren ska redovisa uppdraget till regeringskansliet senast den 31 oktober 2018.

TIPSA EN VÄN
Mats Sjödin
chefredaktör Telekomnyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561