NYHETSARKIVET
14 nov 2017 12:02
PTS vill själva ta hand om administrationen av framtida bredbandsstöd
Post- och telestyrelsen, PTS, föreslår i dag att ett framtida statligt stöd för bredbandsutbyggnad bör hanteras av PTS själva. Enligt PTS har bredbandsutbyggnaden nu har kommit så långt att de nuvarande bredbandsstöden, som är ansökningsbaserade, bör ersättas med ett centralstyrt förfarande där offentliga aktörer gör kartläggningar och prioriteringar över områden som behöver stöd.

– PTS förslag berör inte bredbandsstödet i pågående programperioder för landsbygdsprogrammet och den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Detta förslag gäller framtida statliga stöd, säger Johan Levin, ansvarig handläggare för förslaget på PTS, till Telekomnyheterna.

"I egenskap av sektorsmyndighet vad gäller elektronisk kommunikation har PTS en omfattande kompetens på bredbandsområdet. PTS föreslås därför förvalta den nya stödmodellen under vissa angivna förutsättningar, däribland att det är fråga om en uppifrån och ner-modell där PTS är beslutande och där offentliga aktörer på regional nivå står för bland annat konkurrensutsättningen av stödet samt uppföljningen av projekt", skriver PTS i ett pressmeddelande.

Hela promemorian, som lämnades till regeringen kl 10 i dag, finns att läsa här: http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2017/Framtida-stodinsatser-pa-bredbandsomradet.pdf
TIPSA EN VÄN
Mats Sjödin
chefredaktör Telekomnyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561