NYHETSARKIVET
7 dec 2017 12:00
IP-Only och Skanova kräver möte med regeringen om Trafikverket
Nu vill IP-Only, Skanova och IT&Telekomföretagen få till stånd ett möte med de två ministrarna Tomas Eneroth och Peter Eriksson för att diskutera Trafikverkets alltför långa handläggningstider av grävtillstånd. Det framgår av ett brev som skrivits under av David Mothander, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen, Henrik Ringmar, vd för IP-Only och Ove Alm, vd för Skanova.

"Regeringens egen myndighet utgör idag paradoxalt nog den största flaskhalsen i den av regeringen efterfrågade bredbandsutbyggnaden. I ett större perspektiv innebär den osäkerhet som följer på att utbyggnad inte kan ske att digitala infrastrukturinvesteringar som skulle kunna ha förlagts till Sverige istället förläggs till våra grannländer där utbyggnad kan ske smidigare. För att få möjlighet att förklara de negativa konsekvenserna av Trafikverkets långa handläggningstider, inte minst för den av regeringen prioriterade bredbandsutbyggnaden och digitaliseringen av Sverige, samt framförallt för att få till stånd en lösning på problematiken, vill vi härmed be om ett möte med statsråden", skriver man i ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Just nu ligger 3 000 ärenden i kö hos Trafikverket och handläggningstiderna närmar sig sex månader.
TIPSA EN VÄN
Mats Sjödin
chefredaktör Telekomnyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561