NYHETSARKIVET
13 mar 2018 11:59
Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning till riksdagen i dag
I dag överlämnade regeringen sitt förslag om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning, till riksdagen.

Regeringens förslag innebär att det inte längre ska vara möjligt att ingå ett muntligt avtal när en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument på telefon. Om parterna vill ingå ett avtal måste näringsidkaren skicka en bekräftelse av sitt anbud till konsumenten som ska acceptera näringsidkarens erbjudande efter att telefonsamtalet är avslutat. Bekräftelsen från företaget och godkännandet från kunden ska vara skriftliga och kan skickas med till exempel mejl, sms eller post. De nya reglerna ger bland annat konsumenten en större chans att sätta sig in i det aktuella avtalet.

Så kallat fulsälj av teleabonnemang har varit ett stort problem på marknaden och är en av huvudorsakerna till det nya lagförslaget

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.
TIPSA EN VÄN
Mats Sjödin
chefredaktör Telekomnyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561