NYHETSARKIVET
13 jun 2018 12:11
Här är frågorna som oroar EU kring den planerade affären
EU-Kommissionen oroas över effekterna på den holländska mobilmarknaden om T-Mobile och Tele2 skulle gå samman. Detta eftersom antalet mobilnätoperatörer då skulle minska från fyra till tre, vilket skulle kunna påverka marknadens förutsättningar.

"Tillträde till prisvärda mobila telekomtjänster av hög kvalitet har blivit allt viktigare i det moderna livet. Vi öppnar denna fördjupade undersökning för att säkerställa att den föreslagna transaktionen mellan T-Mobile NL och Tele2 NL inte kommer att leda till högre priser eller försämrade valmöjligheter vad gäller mobiltjänster för nederländska konsumenter", säger EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager, i en kommentar.

Kommissionens första, nu avslutade, marknadsundersökning identifierade följande huvudsakliga problem:

• T-Mobile NL och Tele2 NL konkurrerar idag mot varandra på den mobila telekommunikationsmarknaden i Nederländerna. Kommissionen oroas över att transaktionen skulle ha negativ inverkan på två sätt: genom en minskning av antalet aktörer vilket kan begränsa den sammanslagna enhetens incitament att effektivt konkurrera med de återstående operatörerna. Detta kan sedan leda till högre priser och mindre investeringar i mobilnäten.

Nu avser kommissionen att ytterligare undersöka:

• Minskningen av antalet mobilnätoperatörer efter fusionen kan försvaga konkurrenspressen och öka sannolikheten för att operatörerna skulle samordna sitt konkurrensbeteende och höja priserna på detaljhandelsmarknaderna.

• Förutom de fyra mobilnätoperatörerna finns det också ett antal mobila virtuella nätoperatörer som är aktiva på marknaden och som använder det fysiska nätverket av mobilnätoperatörer att erbjuda mobila teletjänster till konsumenterna. Kommissionen är oroad över att potentiella och befintliga mobila virtuella nätoperatörer kan få större svårigheter när det gäller att få gynnsamma grossisttillträdesvillkor från mobilnätoperatörer.

Kommissionen har nu fram till den 17 oktober på sig att fatta ett beslut.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561