NYHETSARKIVET
20 jun 2018 11:58
Bredbandsforum ska hjälpa kommuner med strategiska vägval
Efter ett års utveckling har Bredbandsforums kommungrupp nu skapat Bredbandslyftet - ett koncept för vägledning till kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor.

Under våren har en pilot genomförts i Mullsjö kommun i Jönköpings län och nu har Bredbandsforums styrgrupp beslutat att genomföra fem till sju bredbandslyft under hösten, tillsammans med kommuner runt om i landet. Efter att ha vidareutvecklat formerna under hösten ska styrgruppen sedan ta ställning till kommungruppens förslag om att genomföra bredbandslyftet med 30-50 kommuner under åren 2018-2020.

Idén är att åka ut till intresserade kommuner för att genom dialog och diskussion vägleda kommuner i att se över strategiska val som gjorts och vid behov hitta en ny eller justerad inriktning. I programmet kartläggs också kommunens nuvarande situation och investeringsbehovet för den utbyggnad som återstår uppskattas. Bredbandslyftet riktas till kommunledningen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561