NYHETSARKIVET
11 jul 2018 10:23
Com Hems andra kvartal i siffror
Här är Com Hems siffror för årets andra kvartal i sammandrag. Motsvarande tal för Q2 2017 inom parentes.

Omsättning (Mkr): 1 815 (1 794)
Ebitda-resultat (Mkr): 758 (730)
Ebitda-marginal (%): 41,8% (40,7%)
Ebit-resultat (Mkr): 214 (222)
Resultat efter skatt (Mkr): 105 (52)
Capex (Mkr): 253 (311)

• Com Hem-segmentet
Omsättning Com Hem (Mkr): 1 411 (1 364)
Ebit Com Hem (Mkr): 206 (209)
Unika kunder (tusental): 992 (961)
Konsumentkund arpu (kr): 378 (376)
Churn (%): 12,8 (12,4)

Omsättning konsument (Mkr): 1 121 (1 074)
Omsättning företag (Mkr): 69 (71)
Omsättning nätverksoperatör (Mkr): 216 (213)
Omsättning övrigt (Mkr): 6 (6)

Arpu konsumentkunder (kr): 378 (376)
Arpu nätverksoperatör (kr):
Arpu B2B (kr): 487 (445)

Bredbandskunder (tusental): 765 (724)
Omsättning bredband (Mkr): 572 (518)
Arpu bredband (kr):
Bredbandsomsättning per kund/månad (kr): 249,2 (238,5)

Telefonikunder (tusental) 252 (272)
Omsättning telefoni (Mkr): 44 (51)
Arpu telefoni (kr):
Telefoniomsättning per kund/månad (kr): 58,2 (62,5)

Digital-tv-kunder (tusental): 654 (645)
:: varav Tivo/Hub-kunder (tusental): 273 (255)
:: procentuell andel Tivo/Hub-kunder 41,7% (39,5%)
Omsättning betal-TV (Mkr): 479 (475)
TV-omsättning per kund/månad (kr): 244,1 (245,5)
Arpu betal-TV (kr):
On demand kunder TV (tusental):


Företagskunder OnNet (tusental): 25 (22)
Omsättning OnNet (Mkr): 38 (29)
Företagskunder OffNet (tusental): 22 (30)
Omsättning OffNet (Mkr): 30 (42)
:: Totalt antal företagskunder (tusental): 47 (52)

• Boxer-segmentet
Omsättning Boxer (Mkr): 403 (430)
Ebit Boxer (Mkr): 8 (13)
Kunder Boxer (tusental): 429 (471)
Arpu Boxer (kr): 309 (298)
Churn Boxer (procent): 16,6 (15)

TV-kunder Boxer (tusental): 420 (467)
Bredbandskunder Boxer (tusental): 36 (19)
Telefonikunder Boxer (tusental): 9 (8)

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561