NYHETSARKIVET
14 sep 2018 12:03
PTS ska granska operatörernas rapporterade omsättning
Post- och telestyrelsen vill säkerställa att de får rätt mängd pengar av operatörerna för att bedriva sin verksamhet. Därför inleder man nu en granskning av den omsättning som anmälda operatörer rapporterar till myndigheten, belopp som sedan avgör hur mycket operatörerna ska betala till PTS.

Kostnaderna för PTS verksamhet finansieras till cirka 90 procent av avgifter som tas ut av aktörer som är anmälda och aktörer som har tillstånd. Avgiften baseras på årsomsättningen i den anmälningspliktiga verksamheten. Med årsomsättning avses omsättningen under närmast föregående räkenskapsår i den verksamhet som omfattas av anmälningsplikt enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Enligt PTS är granskningen planerad och beror således inte på att man misstänker fusk med beloppen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561