NYHETSARKIVET
4 okt 2018 12:43
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen, Näringsdepartementet och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 18-11386
Ärende: Utredning om avsaknad av telefoni och grundläggande internet

Diarienummer: 18-11373
Ärende: Avrop av sekundär internetförbindelse

Diarienummer: 18-11369
Ärende: Avanmälan av operatörsverksamhet
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561