NYHETSARKIVET
5 okt 2018 12:35
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen, Näringsdepartementet och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 18-11430
Ärende: Möte med aktör

Diarienummer: 18-11418
Ärende: Skrivelse om störningar och avbrott i Strömsunds kommun sommaren 2018

Diarienummer: 18-11417
Ärende: Anmälan operatörsverksamhet
TIPSA EN VÄN
Mats Sjödin
chefredaktör Telekomnyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561