NYHETSARKIVET
5 okt 2018 12:36
Transtemas företrädesemission övertecknades till 17 procent
Transtemas företrädesemission övertecknades till 17 procent varvid bolaget tillförs 78,2 miljoner kr. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande idag.

"Teckningsperioden avslutades 1 oktober 2018 och utfallet visar att 3 573 306 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 91 procent av Företrädesemissionen, och att det därutöver ansöktes om teckning av 1 016 289 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 26 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen övertecknades således med 17 procent och ingångna garantiåtaganden behöver inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillför Bolaget 78,2 MSEK före emissionskostnader", skriver Transtema.

"Det är mycket glädjande att vi framgångsrikt genomfört nyemissionen och därmed har goda förutsättningar att fortsätta expansionen av vår verksamhet. Det positiva utfallet är ett tecken på att våra aktieägare såväl som marknaden har ett stort förtroende för Transtema, vilket vi ska förvalta på bästa sätt genom att vidareutveckla verksamheten", säger Magnus Johansson, vd för Transtema, i en kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561