NYHETSARKIVET
8 nov 2018 12:20
Waystream inleder rekrytering av ny vd efter bara ett år
Efter bara lite drygt ett år har Waystreams vd, Mats Öberg, fått besked från styrelsen att han sägs upp. Han kommer dock att leda bolaget vidare under sin uppsägningstid, 12 månader, eller till dess styrelsen utsett en ny vd.

– Waystream har en tillväxtmålsättning som är högre än vad bolaget har levererat, därför ser vi att det behövs ett vd-skifte för att uppnå dessa mål. Jag vill dock betona att vi har ett stort förtroende för Mats och han kommer därför att fortsätta driva bolaget vidare till dess vi har hittat en efterträdare, säger Peter Kopelman, styrelseordförande för Waystream, till Telekomnyheterna.

Waystream inleder nu en omfattande rekryteringsprocess för att hitta en vd som kan ge bolaget starkt tillväxt, framförallt internationellt

– Med tanke på hur långt efter Sverige länder som Tyskland, Storbritannien och Italien är så ser vi en väldigt stor potential internationellt, säger Peter Kopelman.
TIPSA EN VÄN
Mats Sjödin
chefredaktör Telekomnyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561