NYHETSARKIVET
11 dec 2018 12:02
Tre överklagar frekvensauktionen – strider mot EU-direktiv

Mobiloperatören Tre överklagar utfallet av 700 MHz-auktionen. Det meddelar man i dag, efter att deras tidigare överklagan av auktionen avslogs eftersom auktionen inte kunde överklagas på förhand.

– Två aktörer förvärvade frekvenser för en historiskt hög auktionslikvid. Utfallet bevisar till stora delar det vi har varnat för, att de resursstarkaste aktörerna får en alltför dominerande ställning på mobilmarknaden. Det positiva klirret i statskassan idag kan visa sig dyrköpt imorgon. Frekvenser är mobilbranschens viktigaste resurs och måste fördelas klokt. Vi riskerar allvarliga konsekvenser för svenska mobilkunder och för Sverige som ledande IT- och telekomnation, säger Johan Johansson, vd för Tre Sverige, till Telekomnyheterna.

Rent formellt kommer Tre att lämna in sin överklagan när tilldelningen är fastställd.

Tre anser att utformningen av auktionen strider mot flera EU-direktiv, regeringens instruktion för PTS samt myndighetens egna föreskrifter om att agera konkurrensfrämjande.

- Vi har tidigare påtalat att PTS gjort en bristfällig analys om effekterna för konkurrenssituationen på svensk telekommarknad. Vi avser därför att driva frågan vidare och få det rättsligt prövat, säger Johan Johansson.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561