NYHETSARKIVET
12 dec 2018 12:18
Telia upplöser Fintur efter lyckad försäljning av Kcell
Telia är nu på god väg att bli klara med sin avyttring av sina verksamheter i Eurasia-området. I dag meddelar operatören att man har kommit överens om en försäljning av den Kazakiska verksamheten till den statliga operatören Kazakhtelecom JSC. Samtidigt har Telia ingått en överenskommelse om att förvärva Turkcells innehav i Fintur i en separat transaktion och blir därmed ensam ägare av Fintur, vilket underlättar för Telia Company att återföra likvida medel från Fintur.

"Det är glädjande att vi har träffat en överenskommelse att sälja vårt och Finturs ägande i Kcell och att vi därmed i huvudsak avslutar arbetet med att lämna Eurasien. Det har varit en komplex process med många intressen och överväganden och vi är nu nöjda över att kunna sätta punkt. Jag vill framföra ett stort tack till Kcells anställda för det hårda arbete de har lagt ner och för det engagemang som de visat kunder och aktieägare. Som en del av detta har vi i dag även kommit överens med Turkcell om att upplösa vårt gemensamt ägda holdingbolag Fintur, vilket underlättar för Telia Company att återföra likvida medel från Fintur. Detta utgör en viktig milstolpe i Telia Companys historia", säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company.

Efter Kcell-affären återstår bara Telias Moldaviska verksamhet i Eurasien.

Det överenskomna priset för Finturs och TS Kazakhstan Holding BVs innehav om totalt 75 procent i Kcell är 446 MUSD vilket innebär ett kassa- och skuldfritt värde (EV) för 100 procent om 771 MUSD. Priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 5,0x baserat på de tolv senaste månaderna fram till september 2018.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561