NYHETSARKIVET
13 dec 2018 12:10
Telia föll på eget grepp i överklagan av Uppsalas KST-upphandling
Telia föll på eget grepp när man överklagade Uppsala kommuns upphandling av Kommunikation som tjänst, KST. Då operatören i sin överklagan anförde att Tele2:s anbud inte uppfyllde samtliga obligatoriska krav framkom det att Telia själva inte heller uppfyllde de obligatoriska kraven, varvid förvaltningsrätten i Uppsala konstaterade att Telia inte lidit skada av att kommunen antagit Tele2:s anbud. Därmed saknades det förutsättningar att ogiltigförklara avtalet mellan Uppsala kommun och Tele2.

Vill du läsa hela domen så skicka ett mejl till info@telekomnyheterna.se (endast för prenumeranter).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561