NYHETSARKIVET
10 jan 2019 12:07
Ericsson tvingas till 6,1 miljarder kr i avsättningar för misslyckad BSS-plattform
Ericsson gör avsättningar på 6,1 miljarder kr och lägger samtidigt ner sin satsning på nästa generations BSS-lösning. Det meddelar bolaget i dag.

"Den förväntade efterfrågan från kunder för så kallade full-stack förintegrerade BSS-lösningar har inte infunnit sig. Förseningar i utveckling av funktioner och produkt har också lett till att full-stack Revenue Manager blivit mindre konkurrenskraftig. FoU-resurser inom BSS har varit inriktade på utvecklingen av full-stack Revenue Manager, vilket har skapat ytterligare förseningar inom utveckling av den etablerade BSS-plattformen. Utöver detta har vissa komplexa transformationsprojekt drabbats av förseningar och kostnader utöver plan", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bolaget har nu beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att påskynda omstruktureringen av BSS-verksamheten, inklusive produkt- och kontraktsportföljen. Avsättningar för kostnader för att genomföra dessa planerade åtgärder kommer, tillsammans med nödvändiga avsättningar för kontraktsförluster, att negativt påverka rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 med 6,1 miljarder kr, vilket huvudsakligen påverkar bruttomarginalen. Av detta belopp tas 3,1 miljarder kr upp som omstruktureringskostnader. Ytterligare omstruktureringskostnader relaterade till dessa planerade åtgärder, inklusive relaterade personalneddragningar, uppskattade till 1,5 miljarder kr, förväntas under 2019.

Ericssons B-aktie har under förmiddagen sjunkit 3,7 procent på beskedet. Mer information om Ericssons resultat kommer om ett par veckor, när bolaget presenterar sin bokslutskommuniké för 2018.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561