NYHETSARKIVET
14 jan 2019 12:08
Nya regler för operatörernas planering av totalförsvarets behov
Från och med den 15 januari 2019 gäller uppdaterade regler för hur operatörerna ska planera för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer vid höjd beredskap. Det meddelar Post- och telestyrelsen i dag.

Genom ändringen skapas även en tydligare koppling till de driftsäkerhetsregler som gäller för operatörerna i normalläge och vid extraordinära händelser, uppger PTS.

"Arbetet med totalförsvarsplanering för sektorn ska stärka operatörernas förmåga att bland annat möta samhällets behov av elektronisk kommunikation vid höjd beredskap. PTS genomför flera åtgärder för att uppnå detta, där reglering och de legala förutsättningarna är en av åtgärderna", säger Anna Wibom, PTS nätsäkerhetsavdelning.

De uppdaterade reglerna tydliggör vilka krav som ställs på operatörerna vid höjd beredskap:

• Fortsätta driften.
• Styra och överföra nationell trafik inom Sverige.
• Ställa personal till förfogande för samverkan.
• Ha en organisation för verksamheten i höjd beredskap.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561