NYHETSARKIVET
13 feb 2019 13:26
A3: Engångsposter lyfte A3:s Q4-resultat
A3 redovisar i dag en förbättrad lönsamhet trots minskad omsättning under det fjärde kvartalet förra året. Men nyckeln till resultatframgången ligger i positiva engångsposter på 2,8 miljoner kr. Det framgår av vd Paul Moongas vd-ord.

"Jag har hela tiden varit mycket tydlig med att vår plan handlar om att adressera operationella kostnader samt etablera en bra balans mellan tillväxt inom företagssegmentet och driften av en effektiv välskött operatörsverksamhet. Under Q4 har vi, för tredje kvartalet i rad, fortsatt att successivt förbättra den underliggande verksamheten vilket igen innebär att resultaten
för detta kvartal är bättre än föregående kvartal. Ett EBITDA resultat för perioden om 17,5 MSEK är starkt men då vi under perioden har haft ”positiva engångsposter” på ca 2,8 MSEK så finns det ytterligare förbättringspotential att adressera under kommande perioder!", skriver Moonga.

Under kvartalet sjönk omsättningen till 211,5 miljoner kr (223,9 miljoner kr, samtidigt som ebitda-resultatet ökade till 17,5 miljoner kr (16,3 miljoner kr) och rörelseresultatet till 4,0 miljoner kr (-3,6 miljoner kr).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561