NYHETSARKIVET
13 feb 2019 13:27
Tele2 Sveriges fjärde kvartal i siffror
Här är det sammanslagna Tele2 och Com Hems konsoliderade siffror för det fjärde kvartalet 2018 (2017 inom parentes):

• Omsättning (Mkr)
Konsument
: Mobil: 1 478 (1 473)
:: Abonnemang: 1 189 (1 148)
:: Kontantkort: 289 (325)
: Fastnät: 1 555 (1 560)
:: Fast bredband: 614 (556)
::Digital-TV: 826 (866)
::: Kabel & Fiber: 474 (472)
::: DTT: 352 (394)
:: Fast telefoni och dsl: 115 (138)
Hyresvärdar & Annat 177 (192)
Serviceintäkter från slutanvändare: 3 210 (3 225)
:Operatörsintäkter: 199 (188)
:Utrustningsintäkter: 720 (646)
:Intern försäljning: 0 (0)
Konsument: 4 129 (4 059)

Företag
: Mobil: 485 (468)
: Fast: 298 (335)
: Lösningar: 280 (269)
Serviceintäkter från slutanvändare: 1 063 (1 072)
: Operatörsintäkter, exklusive wholesale: 36 (30)
: Utrustningsintäkter: 504 (476)
: Wholesaleintäkter: 136 (151)
: Intern försäljning: 1 (2)
Företag: 1 740 (1 731)

Totalt: 5 869 (5 790)

• Justerad EBITDA (Mkr)
:Konsument: 1 381 (1 335)
:Företag: 337 (383)
:: varav Wholesale 45 (94)
Totalt: 1 718 (1 718)


• CAPEX (Mkr)
: Nät: 293 (320)
: IT: 227 (114)
: Kundutrustning, CPE: 83 (73)
: Spektrum: 721 (0)
: Övrigt 49 (16)
Totalt: 1 373 (523)


• Operativa data (i tusental)
Konsument, adresserbart footprint
: Hushåll: 3 114 (2 831)

Konsument RGU:er
: Mobil: 2 947 (3 026)
:: Abonnemang: 1 817 (1 803)
:: Kontantkort: 1 130 (1 223)
: Fast: 2 208 (2 277)
:: Fast bredband: 827 (778)
:: Digital-TV: 1 057 (1 098)
::: Kabel & Fiber: 658 (655)
::: DTT: 399 (443)
:: Fast telefoni & DSL: 324 (401)
Konsument: 5 155 (5 303)

Företags RGU:er:
: Mobil: 889 (821)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561