NYHETSARKIVET
13 feb 2019 13:27
Tele2:s nya strategi: Fler tjänster till kunderna
Tele2:s framtidsfokus för den svenska konsumentmarknaden stavas FMC, det vill säga fixed-mobile-combination. I dagens kvartalsrapport från operatören är FMC ett av de vanligast använda uttrycken och det är verkligen ingen hemlighet att Tele2 vill öka både omsättning och resultat genom en ökad kombinationsförsäljning

"Grunden i more-for-more strategin är kundnöjdhet. Genom att ge kunderna någonting som de värderar, så som produktuppgraderingar, mer tjänster eller andra förbättringar, ökar vi kundnöjdheten. Vi kan då få en högre avkastning från kunden, antingen genom en minskning i kundomsättningen eller genom prisjusteringar då nöjdare kunder är villiga att betala mer för en bättre upplevelse. Dessutom kommer en more-for-more FMC-strategi med fokus på att minska kundomsättningen och att öka ASPU i den befintliga kundbasen göra oss mindre beroende av bruttointag och mindre sårbara för aggressiva prissättningar från konkurrenter", skriver Tele2:s vd och koncernchef Anders Nilsson i sitt vd-ord.

Tele2 har redan smugit igång några olika kombinationserbjudanden både på mobilsidan och på fastnätssidan, har redan fått 28 000 kunder att teckna någon form av kombinationserbjudande.

På företagssidan är strategin dock annorlunda.

"Inom Företagssegmentet i Sverige kommer vi tillämpa en annan strategi som syftar till att öka intäkterna genom att vinna marknadsandelar. Som nummer tre på företagsmarknaden finns det utrymme för att vinna andelar och driva på tillväxten genom volymer snarare än pris. Parallellt kommer vi att göra strukturella kostnadsbesparingar och rationalisera produktportföljen med fokus på mer lönsamma OnNet-intäkter", skriver Anders Nilsson.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561