NYHETSARKIVET
14 feb 2019 12:22
Eltel tappade 3,9 procent inom Communication
Den haltande svenska fiberutbyggnaden var den huvudsakliga faktorn till att Eltel tappade 3,9 procent, motsvarande närmare 88 miljoner kr, av sin omsättning under det fjärde kvartalet. Det framgår av bolagets kvartalsrapport för perioden.

Under det fjärde kvartalet omsatte affärsområdet Communication 207,1 miljoner euro (215,6 miljoner euro) samtidigt som ebitda-resultatet sjönk till 9,7 miljoner euro (12,9 miljoner euro). Minskningen förklaras av lägre nettoomsättning och marginaljusteringar i Sverige. Nedgången kompenserades dock delvis av förbättrade bruttomarginalnivåer och bra resultat i Build Norge.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561