NYHETSARKIVET
11 apr 2019 11:47
Regeringen avsätter 100 miljoner kr extra för bredbandsutbyggnad
När regeringen i går presenterade den så kallade vårändringsbudgeten lades sju satsningar till för genomförande i år. Bland dessa fanns mer pengar till bredbandsutbyggnad.

"För att underlätta bredbandsutbyggnaden och därmed öka möjligheterna att nå målet om att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s senast 2020 avsätts 100 miljoner kronor extra i år för ändamålet. Därutöver avsätts 100 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad genom satsningarna kopplade till landsbygdspropositionen", skriver de om satsningen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561