NYHETSARKIVET
12 apr 2019 11:50
Bodens energi startar nytt bolag för fiber i området
I och med att Bodens energi köper 60 procent av BKO (Bodens kommunikationsoperatör) bildas så nya bolaget Bodens stadsnät. Affären kostade bolaget tre miljoner kronor. Det nya bolaget kommer, som namnet anger, att driva öppet stadsnät där invånarna själva kan bestämma var de köper sina bredbands- och tv-tjänster.

Bodens stadsnät har idag 2500 kunder.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561