NYHETSARKIVET
12 apr 2019 11:51
Nya EU-regler om konsumentpriser för samtal och SMS
Nya EU-regler vad gäller högsta konsumentpris för samtal och SMS kommer att innebära nya skyldigheter för operatörerna. Från 15 maj 2019 får inte slutkundspriset överstiga 0,19 Euro per minut. För SMS blir gränsen 0,06 Euro per minut. Re nya reglerna omfattar alla operatörer inom EU.

"PTS ska se till att bestämmelsen efterlevs samt övervaka marknads- och prisutvecklingen för den reglerade kommunikationen inom EU och rapportera till kommissionen. PTS har en möjlighet att på en operatörs begäran bevilja undantag från de reglerade taxorna", skriver PTS om de nya reglerna.

För att få undantag till stånd krävs exceptionella omständigheter, enligt PTS. Hur dessa skulle kunna se ut framkommer inte. Riktlinjerna har tagits fram av BEREC och kan läsas på deras webbplats: Läs mer

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561