NYHETSARKIVET
9 maj 2019 11:43
MTG Q1: Lägre rörelseresultat än väntat efter avknoppat NENT
MTG levererar idag sin första kvartalsrapport efter avknoppningen av Nordic Entertainment. Esport stiger upp igen, efter sämre avslutning 2018, och även gaming växer. Men rörelseresultatet på -126 miljoner kronor är lägre än väntat, medan omsättningen på 967 miljoner ligger på väntade nivåer.

Organisk tillväxt ökade mot Q4 2018 (-11,5 %), men klart sämre än Q1 2018 (27,5 %), och landade på -1,7 %. Bolaget säger sig dock vara övertygat om att tillväxten tar fart under Q2, och håller fast vid tidigare ambitioner:

"Gruppens ambition för helåret 2019 är oförändrad och motsvarar vad som tillkännagavs på kapitalmarknadsdagen i mars. Dessa motsvarar en organisk försäljningsökning på omkring 15% och en ensiffrig justerad EBITDA-marginal i mittenspannet, efter MTG:s centrala kostnader och exklusive påverkan från IFRS 16. Koncernens försäljningsutveckling för 2019 förväntas vara viktad till det andra halvåret, vilket reflekterar en förbättrad intäktsgenerering i den esport-verksamhet som vi äger och driver själva, en fortsatt stark utveckling för InnoGames och operativa förbättringar för Kongregate", skriver MTG i anslutning till rapporten.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561