NYHETSARKIVET
10 maj 2019 11:28
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen, Infrastrukturdepartementet och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 19-5404
Tjänstetillsättning av enhetschef till Avdelningen för marknadsreglering, UM2

Diarienummer: 19-5389
Uppdrag att ta fram ett förslag till riskanalys avseende nationell 5G-infrastruktur i enlighet med Europeiska kommissionens rekommendation It-säkerhet i 5G-nät

Diarienummer: 19-5380
Integritetsincident

Diarienummer: 19-5376
Störningar eller avbrott i kommunikationsnät och tjänster

Diarienummer: 19-5375
Anmälan operatörsverksamhet

Diarienummer: 19-5366
Störningar eller avbrott i kommunikationsnät och tjänster
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561