NYHETSARKIVET
10 maj 2019 11:28
Telia har minskat sina resor med 80 procent sedan 2001
Sveriges Miljömål, som bland annat Naturvårdsverket ligger bakom, lyfter idag fram Telia som ett föredöme vad gäller hur förändra resande. Det framkommer av en artikel i Breakit. Telia har nämligen lyckats ändra sin inställning och minskat resor med runt 80 procent sedan 2001. Och med detta minskat såväl resekostnader som koldioxidutsläpp.

Mycket av det insparade resandet har blivit än tydligare sedan de tre kontoren i Stockholm blivit ett, i Arenastaden. Telia låter meddela att de år 2030 ska vara helt koldioxidneutrala.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561