NYHETSARKIVET
13 jun 2019 11:52
PTS inleder samråd av förstudierapport 3,8-4,2 GHz
Idag inleder Post- och telestyrelsen det samråd av förstudierapport för 3,8-4,2 GHz (3800-4200 MHz) som Telekomnyheterna tidigare berättat om. Intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter.

"Syftet med denna förstudie är att möjliggöra en förändring som möter behoven av frekvenser för nya radioanvändningar i 3,8 – 4,2 GHz och som leder till en samhällsekonomiskt effektiv användning av bandet", skriver PTS på sin hemsida.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561