NYHETSARKIVET
14 jun 2019 11:55
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen, Infrastrukturdepartementet och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 19-7948
Slutrapport Framtidens Arbetsplats

Diarienummer: 19-7934
Integritetsincident

Diarienummer: 19-7933
Integritetsincident

Diarienummer: 19-7926
Avanmälan av operatörsverksamhet

Diarienummer: 19-7924
Ansökan om nummertillstånd

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561