NYHETSARKIVET
14 jun 2019 11:55
Blink Services bygger LoRaWAN i Skurups kommun
Skurups Elverk har ingått samarbete med Blink Services som betyder att IoT-bolaget ska bygga LoRaWAN i kommunen. Skurups Elverk kommer att köra tester över sommaren och etablera kommersiella tjänster till hösten 2019.

"Skurups Elverk, som har en hög teknisk kunskap och intresse, ser alla de möjligheterna till besparing som finns med att etablera LoRa-anslutna tjänster. Dom har redan uttalade områden som ska testas och implementeras och vi ska göra vad vi kan för att hjälpa Skurup att nå uppsatta mål", säger Johanna Björnson, vd på Blink Services, om samarbetet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561