NYHETSARKIVET
14 jun 2019 11:57
Regeringen ger PTS åter uppdraget att främja införandet av IPv6
Regeringen gav i går uppdraget att främja internetstandarden IPv6 och följa införandet denna till Post- och telestyrelsen. Detta genom insatser riktade till myndigheter, kommuner och landsting eftersom användandet är lågt i Sverige jämfört med liknande länder. Det skriver Infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande.

"Det offentliga måste öka användandet av IPv6. Det är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv och det är nödvändigt för att säkerställa att internetadresserna räcker till", säger digitaliseringsminister Anders Ygeman om uppdraget.

PTS ska tillhandahålla en uppdaterad vägledning, samt informationsinsatser, som stöd för offentlig sektor i införandet av IPv6. Delredovisning lämnas februari 2020 och slutredovisning mars 2021.

Debatten om ett akut införande av IPv6 har pågått i gott och väl 15 år och anmärkningsvärt är att PTS redan i december 2010 fick uppdrag av regeringen att ta fram en beskrivning av hur myndigheter och offentlig sektor ska kunna införa IPv6. Nu får man alltså, av allt att döma, samma uppdrag igen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561