NYHETSARKIVET
28 jun 2019 11:41
PTS får regeringsuppdrag att främja bredbandsutbyggnaden

Regeringen ger Post- och telestyrelsen uppdraget att främja utbyggnaden av snabbt bredband, samt konkretisera hur detta ska utformas. Detta efter ett förslag PTS lade fram 2017 om centralt styrd stödordning. Uppdraget ska redovisas i januari 2020.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561