NYHETSARKIVET
28 jun 2019 11:42
Regeringen skapar uppdrag för digital spetskompetens

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har fått i uppdrag att tillsammans skapa nya grunder för kompetensförsörjning av digital spetskompetens. Uppdraget ska redovisas hösten 2022.

"Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå dit måste tillgången till digital spetskompetens öka", säger digitaliseringsminister Anders Ygeman om satsningen.

Uppdraget kan ses som ett svar på de brister som framkom i OECD:s rapport, Going Digital in Sweden, från förra året.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561