NYHETSARKIVET
28 jun 2019 11:46
Fusion av IP-Only och Global Connect kan vara nära

En fusion av IP-Only och danska Global Connect, där även norska Broadnet ingår, kommer att ske inom närtid. Det uppger källor för Telekomnyheterna.

Nyligen förvärvade EQT:s infrastrukturfond IP-Only för drygt 18 miljarder kr från den EQT-fond som ägt bolaget i sex år. Och planen är att slå samman bolaget med danska Global Connect, där även den norska operatören Broadnet ingår. Det uppger källor med god insyn för Telekomnyheterna. Enligt dessa källor är en sammanslagning nära förestående eftersom EQT snarast vill skapa synergieffekter och göra Global Connect till en storspelare med verksamhet Tyskland, Danmark, Norge, Sverige och Finland.

En fusion är också naturlig i perspektivet att det för EQT kommer att vara svårt att skapa ökat värde i IP-Only ensamt, baserat på den höga köpeskillingen och den dyra fiberutbyggnad som återstår i Sverige. Därmed är en fusion av bolaget den enda rimliga utvägen
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561