NYHETSARKIVET
1 jul 2019 18:54
Efter näthaverierna: Tele2 inleder översyn av mobilnätet
De senaste tolv månaderna har Tele2 haft tre allvarliga driftstörningar i sitt mobilnät och nu meddelar operatören att man inleder en omfattande nätöversyn med högsta prioritet.

”Vi är inte nöjda med mindre än att Tele2 har de mest pålitliga näten i de länder där vi är verksamma. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att vi levererar stabila och säkra tjänster, vilket är anledningen till att vi initierar den här översynen. Nätets pålitlighet är, och kommer alltid att vara, vårt högst prioriterade fokusområde”, säger Anders Nilsson, vd för Tele2-koncernen, i en kommentar.

Under de senaste tolv månaderna har Tele2s mobilnät påverkats av tre omfattande driftstörningar. En gällande roaming inom EU och två som primärt berörde kunder i Sverige.

Översynen av mobilnätet inleds idag och beräknas pågå i minst tre månader. Den kommer ledas av Analysys Mason, ett externt managementkonsultbolag, i nära samarbete med Tele2s nätorganisation.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561