NYHETSARKIVET
1 jul 2019 18:54
Telia återinför B2C och B2B-organisation i augusti
Så sent som vid årsskiftet införde Telia sin nya sverigeorganisation med en kommersiell chef som skulle ansvara för både privatmarknaden och företagsmarknaden. Men i mitten av augusti ska rollen som kommersiell chef skrotas varvid Telia kommer att återgå till separata privat- och företagschefer.

- Vi försökte skapa samordningsvinster med den här nya organisationen och det har funkat bra, men affärslogiken är så olik mellan de två områdena att fördelen med en samordning inte givit den effekt vi hade hoppats på, säger Andreas Ekström, som varit tillförordnad kommersiell chef på Telia sedan januari, och som nu återgår till sin tidigare tjänst som M&A-chef på koncernnivå.

Telia kommer nu att inleda en rekryteringsprocess för de två nya tjänsterna som privat respektive företagsmarknadschef.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561