NYHETSARKIVET
17 jul 2019 12:31
Här är Tres siffror för årets andra kvartal
Här är mobiloperatören Tres skandinaviensiffror för årets andra kvartal. Motsvarande tal för Q2 2018 inom parentes.
Omsättning (Mkr): 2 586 (2 720)
::varav Sverige (Mkr): 1 675 (1 819)
::varav Danmark (MDKK): 641 (651)
Serviceintäkter (Mkr) 1 617 (1 654)
::varav Sverige (Mkr): 993 (1 061)
::varav Danmark (MDKK): 438 (429)
Serviceintäkter per abonnent och månad (kr/mån): 155,2 (164,4)
::varav Sverige (kr/mån): 161,9 (175,9)
::varav Danmark (DKK/mån): 102,1 (106,5)
Ebitda (Mkr): 928 (838)
::varav Sverige (Mkr): 653 (601)
::varav Danmark (MDKK): 194 (171)
Ebitda exkl. IFRS 16 (Mkr): 818 (838)
::varav Sverige: 573 (601)
::varav Danmark: 172 (171)
Ebitda-marginal: 35,9% (31,0%)
::varav Sverige: 39,0% (33,0%)
::varav Danmark: 30,3% (26,0%)

Nettoskuld (Mkr): 7 392 (3 862)
Nettoskuldsförändring (Mkr): 432 (-479)

Antal anställda: 1 870 (1 960)

Abonnenter (tusental): 3 474 (3 354)
::varav Sverige: 2 044 (2 011)
::varav Danmark: 1 430 (1 343)
Abonnenttillväxt (tusental): 42 (31)
::varav Sverige (tusental): 11 (19)
::varav Danmark (tusental): 31 (12)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561