NYHETSARKIVET
18 jul 2019 12:29
Telias svenska kvartalssiffror i sammandrag
Här är Telias svenska siffror för årets andra kvartal i sammandrag. Motsvarande tal för det andra kvartalet 2018 inom parentes.

Mobila abonnemangsintäkter (Mkr): 3 242 (3 268)
Interconnect (Mkr): 163 (166)
Övriga mobila tjänsteintäkter (Mkr): 160 (148)
Mobila tjänsteintäkter totalt (Mkr): 3 566 (3 582)
Fast telefoni (Mkr): 592 (677)
Bredband (Mkr): 1 143 (1 144)
TV (Mkr): 462 (456)
Business solutions (Mkr): 686 (673)
Andra fasta tjänsteintäkter (Mkr): 1 065 (1 083)
Fastnätstjänsteintäkter (Mkr): 3 947 (4 032)
Övriga tjänsteintäkter (Mkr): 101 (86)
Totala tjänsteintäkter (Mkr): 7 613 (7 700)
Totala terminalintäkter (Mkr): 1 215 (1 601)
Total extern nettoförsäljning (Mkr): 8 829 (9 301)
Intern nettoförsäljning (Mkr): 31 (67)
Total nettoförsäljning (Mkr): 8 859 (9 368)
Tillväxt i lokal valuta exkl. förvärv & avyttringar -5,5%
Serviceintäkter, tillväxt i lokal valuta exkl. förvärv & avyttringar % -1,2%
Ebitda exklusive poster av engångskaraktär (Mkr): 3 346 (3 274)
::Marginal: 37,8% (35,0%)
Ebitda (Mkr): 3 389 (3 393)
::Marginal: 38,2% (36,2%)
Avskrivningar, amortering och nedskrivningar (Mkr): -1 585 (-1 304)
Intäkter från associerade bolag och joint ventures (Mkr): 0 (0)
Justerad operativ intäkt (Mkr): 1 762 (1 970)
::Marginal: 19,9% (21,0%)
Operativ intäkt (Mkr): 1 804 (2 089)
::Marginal: 20,4% (22,3%)

Capex exkl. licenser och spektrumavgifter (Mkr): 1 006 (1 151)
Capex (Mkr): 1 006 (1 151)

• Mobile
Postpaid abonnemang (tusental): 5 177 (5 056)
::varav använda för M2M (tusental): 1 089 (970)
Prepaid abonnemang (tusental): 958 (1 043)
Totalt antal abonnemang (tusental): 6 135 (6 098)
Postpaid ARPU (kr/månad): 256 (259)
Prepaid ARPU (kr/månad): 65 (68)
Blended ARPU (kr/månad): 220 (220)
Blended churn (%) 13 (17)

• Fixed
::PSTN-abonnemang (tusental): 552 (719)
::VoIP-abonnemang (tusental): 401 (510)
Telefoniabonnemang (tusental): 953 (1 229)
Bredbandsabonnemang (tusental): 1 278 (1 281)
Bredband ARPU (kr/månad): 296 (298)
TV-abonnemang (tusental): 854 (820)
TV ARPU (kr/månad): 180 (187)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561