NYHETSARKIVET
9 okt 2019 12:07
Öviks kommun vill lägga mer pengar på bredband
Örnsköldsviks kommun vill lägga mer pengar på fiberutbyggnad. Det framgår av kommunstyrelsens protokoll från i går.

"För att göra det möjligt att slutföra Örnsköldsviks del av bredbandsutbyggnaden inom det länsgemensamma projektet DIG2020 föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska öka investeringsbidraget till Övik Energi med totalt 16 miljoner kronor under åren 2020-2021. Detta ortssammanbindande nät är också en förutsättning för den byanätsutbyggnad som pågår. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunstyrelsens ordförande ska på nationell nivå verka för förändrade finansieringsmodeller för bredbandsutbyggnad", skriver kommunstyrelsen i sitt protokoll.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561