NÄTVERKSTRÄFF
Hur ska vi klara bredbandsmålen?
Sverige har satt riktigt ambitiösa bredbandsmål och trots att vissa kommuner redan har nått målen så står stora delar utan det bredband som ska nå 90 procent av de svenska hushållen vid utgången av 2020, det vill säga om mindre än 16 månader.
Hur ska vi gå till väga för nå målen? Behövs mer bidrag? Ska kommunerna göra jobbet eller är det fortfarande marknaden som ska stå för fiolerna – och i så fall, hur ska de kunna räkna hem sina investeringar?

Enligt en rapport som IT&Telekomföretagen har tagit fram visar att det saknas 42 miljarder kr, varav 21 miljarder kr på landsbygden, för att alla i Sverige ska få tillgång till fiber. Det ska jämföras med de 54 miljarder kr som marknadens aktörer inklusive stadsnäten har investerat i utbyggnad av fast infrastruktur under de senaste sex åren.

På Telekomnätverket den 12 september kommer My Bergdahl, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, och presenterar viktiga slutsatser från rapporten ”Snabbt bredband för sysselsättning och tillväxt i hela Sverige”.

I den efterföljande paneldiskussionen deltar:

• My Bergdahl, IT&Telekomföretagen
• Camilla Jönsson, Sakkunnig samhälle och politik på Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf
• Michaela Stenman, Bredbandsstrateg på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
• Fredrik Karlsson, Head of Public Affairs, IP-Only
• Staffan Åkesson, Head of Infra och CTO på Telia Sverige


Efter diskussionen blir det som vanligt trevligt mingel med lättare mat och dryck.

Nätverksträffen är gratis och äger rum torsdagen den 12 september kl 17.30-20.00 (inkl mingel) i centrala Stockholm, lokal meddelas i samband med bekräftelse på anmälan.

Anmäl dig här. Tänk på att platserna brukar gå åt väldigt snabbt!

Varmt välkommen!

Bästa hälsningar
Mats Sjödin, Telekomnyheterna
Plats: centrala Stockholm
Datum: 12 september 2019
Tid: 17:00 - 20:00
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561