NYHETSARKIVET
31 mar 2011 12:10
Svensk mobil-arpu klarar sig bättre än resten av Europa
Medan mobiloperatörerna i EU i genomsnitt har förlorat 20 procent av sina genomsnittsintäkter, arpu, har de svenska operatörerna bara tappat 3 procent. Det visar en sammanställning som Telekomnyheterna har gjort, baserad på operatörernas egna redovisningar.

Enligt en studie som Wireless Intelligence har gjort har mobiloperatörerna inom EU i genomsnitt tappat 20 procent av sina intäkter och minskat sin arpu från 25 euro 2007 till 20 euro under 2010.

Den främsta orsaken till de minskade genomsnittsintäkterna i Europa är att samtalspriserna har sjunkit kraftigt under de senaste åren samtidigt som den ökade datatrafiken ännu inte har lyckats kompensera dessa förlorade intäkter.

Telekomnyheterna har tagit fram ett vägt arpu-genomsnitt för de fyra stora mobiloperatörerna i Sverige och detta arpu har under de senaste fyra åren minskat från 224,0 kr till 217,3 kr. Den lägsta nivån på den svenska marknaden var dock 2009, då genomsnitts-arpu låg på 216,4 kr. Att genomsnittsintäkten per kund och månad ökade under 2010 beror på den smartphone-boom som marknaden har sett under det senaste året.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108