NYHETSARKIVET
1 nov 2018 11:59
Fyra operatörer fick GDPR-reprimander av Datainspektionen
Fyra av fem granskade telekomoperatörer fick reprimander av Datainspektionen, gällande sin GDPR-anpassning. Det står klart när Datainspektionen nu har publicerat resultatet av den granskning som inleddes i början av sommaren.

Datainspektionen har gjort en bred granskning av drygt 400 myndigheter och företag och undersökt om de utsett ett dataskyddsombud och om de dessutom meddelat detta till Datainspektionen, vilket de måste göra. Granskningen visar att majoriteten av de granskade organisationerna har anmält och utsett ett dataskyddsombud i tid.

Av de fem granskade telekomoperatörerana var det dock bara en, A3, som hade uppfyllt kraven. Därmed har Datainspektionen nu gett de övriga fyra operatörerna: Tele2, Telia, Fello och My Beat, reprimander.

"Eftersom det gått så pass kort tid efter att GDPR infördes den 25 maj, har vi stannat vid att utfärda reprimander. Men, skulle vi framöver konstatera fortsatta brister när det gäller dataskyddsombud så kan även administrativa sanktionsavgifter bli aktuella", säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Datainspektionen, i en kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561