NYHETSARKIVET
13 mar 2019 11:41
Lagrådet släppte igenom datalagringsremissen utan åtgärd
Lagrådet hade ytterst lite att säga om den lagrådsremiss om datalagring som regeringen överlämnade för knappt två veckor sedan. Det står klart sedan Lagrådet nu lämnat sitt yttrande på remissen. Förutom ett par rent språkliga och dispositionsmässiga förslag på ändringar, vill Lagrådet bara att det ska framgå uttryckligen att uppgift om vilket nummer ett samtal vidarekopplats till inte ska lagras.

Därmed är det nu i praktiken klart att förslaget på ny lag om datalagring kan klubbas av riksdagen, för att den nya lagen ska träda i kraft den 1 oktober i år.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561